Nízké poplatky za půjčku nebo investici do ní s JBank | JBank.cz

Poplatky

Poplatky Investor

JBank si účtuje poplatek 1% z celkové dlužné částky za každou jednotlivou uzavřenou smlouvu o zápůjčce, a to za každých započatých 12 měsíců trvání takové smlouvy ze zbývající celkové dlužné částky, kterou dlužník splácí. Poplatek je stržen přímo ze splátky dlužníka a investor dostane zbytek splátky na svůj účet.


V případě zesplatnění zápůjčky si účtujeme 7 % z vymoženého plnění na základě předžalobní výzvy a 14 % na základě soudního vymáhání včetně insolvence


Další služby máme zdarma

  • Založení a vedení účtu
  • Příchozí a odchozí platby
  • Vyhotovení plné moci pro případné vymáhání nespláceného dluhu
  • Zajištění vymáhaní nespláceného dluhu advokátem a exekutorem

Poplatky Dlužník

JBank si účtuje poplatek 5% z celkové dlužné částky za každou jednotlivou uzavřenou smlouvu o zápůjčce, nejméně však 1 000 Kč.

Další služby máme zdarma

  • Kalkulace půjčky
  • Založení a vedení účtu
  • Příchozí a odchozí platby
  • Předčasné splacení půjčky
  • Vystavení Vaší žádosti na náš web