I P2P půjčky svá rizika. Perpetuum mobile jsme zatím nenašli | JBank.cz

Rizika v investování

Investování do P2P půjček nese také svá rizika jako plno jiných investic. JBank se Vám bude snažit poskytnout co nejlepší podporu v podobě přesných informací o konkrétním žadateli o půjčku a budeme Vám nápomocní v případě jakýchkoli Vašich dalších otázek směrem k žadateli. Výběr žadatele a případné investování peněz do půjčky je však plně na Vašem rozhodnutí a my nemůžeme nést odpovědnost za Vaši investici.

Klient by se neměl přímo ani nepřímo pouštět do žádného investování do P2P půjček, pokud nezná a plně nechápe rizika, jež se pojí s každým konkrétním dlužníkem. Než tedy investor investuje své peníze do P2P půjček, měl by důkladně zvážit, zda je pro něj investování do dané půjčky vhodné.

!

Prodlení

Dlužníci se mohou dostávat se splátkou do prodlení a platit po splatnosti, kvůli tomu nemusíte peníze dostat na svůj bankovní účet ve stanovené datum.

!

Přerušení splácení

Dlužníci mohou přestat splácet úplně, v takovém případě se zbývající dluh takzvaně zesplatní a bude se soudně vymáhat.

!

Dlužná částka

Soud nemusí přiznat investorovi veškeré příslušenství, kvůli tomu se celková dlužná částka může snížit.

!

Insolvence

Dlužník se může dostat do insolvence, kde insolvenční správce nemusí přiznat všechny úroky.